העברת מכולות ,העברת מבנים,הובלת ציוד חקלאי מהשטח,העברת תכולת מפעלים.