מנופי סל להרמת אדם גם להתקנת שלטי חוצות ולטיפול בהם